POROLISSVM. Castrul roman de pe Dealul Pomăt

 POROLISSUM – Dealul Pomăt/Moigrad (comuna Mirșid) – Jac (comuna Creaca). Porolissum își derivă numele din cel al unei așezări dacice localizată pe Dealul Măgura Moigradului ce a fost distrusă la venirea romanilor. Pe Dealul Pomăt, romanii au construit un mare castru în care au staționat o serie de unități din trupele auxiliare, cum ar fi:  o unitate de cinci sute de soldați recrutată dintre membri ai tribului germanic al Lingonilor, numită cohors V Lingonum, care a stat la Porolissum pe durata întregii sale existențe; numerus Palmyrenorum a fost o unitate recrutată din orașul Palmyra (adusă aici cândva în timpul lui Hadrian sau mai târziu) care a rămas aici pe întreaga perioadă a existenței Porolissum-ului; cohors I Ulpia Brittonum milliaria de o mie de oameni (recrutată din rândurile britonilor) a fost adusă din castrul de la Bologa în timpul domniei lui Hadrian, ulterior fiind mutată sub Severi în castrul de la Bumbești; cohors I Ituraeorum sagittariorum equitata milliaria este o unitate formată din o mie de soldați sirieni care înlocuiește o unitate menționată anterior pe la mijlocul secolului al II-lea sau mai târziu, fiind atestată încă la Porolissum în perioada severiană; cohors III Campestris este de asemenea formată din o mie de soldați, este atestată începând din perioada severiană, posibil înlocuind o altă unitate. Așadar, până la trei unități militare staționau concomitent în castrul de pe dealul Pomăt. De asemenea, aici au staționat și unele detașamente (vexillatio) din legiuni, spre exemplu : legio XIII Gemina, legio III Gallica, legio VII Gemina. Aceste unități sunt atestate pe baza diplomelor militare, a monumentelor publice, a ștampilelor tegulare cât și pe baza echipamentului militar minor.

THE ROMAN ARMY UNITS AND THEIR FORTS IN SĂLAJ COUNTY (VII)

POROLISSUM – Pomăt Hill/Moigrad (Mirșid commune) – Jac (Creaca commune). Porolissum derives his name from a Dacian settlement located on the Măgura Moigradului hill which was destroyed with the arrival of the Romans. Here a large fort existed on the Pomăt hill where a series of auxiliary units were garrisoned, as follows: a five hundred men strong unit recruited from among the Germanic tribe of the Lingonii called cohors V Lingonum garrisoned throughout the entire period of its existence at Porolissum; numerus Palmyrenorum was a Syrian unit recruited from the town of Palmyra who arrived sometime during Hadrian`s reign or later, and remained throughout the entire period of Porolissum`s existence there; cohors I Ulpia Brittonum milliaria, a one thousand strong military unit initially recruited from among the Britons, moved from the fort from Bologa during Hadrian`s reign and later moved away during the Severan period to the fort of Bumbeşti; cohors I Ituraeorum sagittariorum equitata milliaria, a one thousand men strong Syrian unit possibly replacing a previously attested military unit at the middle of the 2nd century or later as the unit is still present at Porolissum in the Severan period; cohors III Campestris also possibly one thousand men strong unit is attested from the Severan period onwards, possibly replacing another unit. Thus as much as three military units were stationed at the Pomăt hill fort at the same time. Also, a series of legionary detachments (vexillatio) were garrisoned: legio XIII Gemina, legio III Gallica, legio VII Gemina. These units are attested epigraphically based on military diplomas, public monuments, stamps made on bricks and tiles, and minor pieces of military equipment.

Text: Dan Deac.

Fig. 1. Castrul roman de la Moigrad – Dealul Pomăt (foto H. Cociș)/The roman fort from Moigrad – Pomăt Hill (photo by H. Cociș).

Fig. 2. Infanterist roman din legio XIII Gemina. Reconstituire ideală (desen Dan Băcueț-Crișan) / Roman infantryman from legio XIII Gemina. Ideal reconstitution (drawing by Dan Băcueț-Crișan). 

Fig. 3. Infanterist roman din legio III Gallica. Reconstituire ideală (desen Dan Băcueț-Crișan) / Roman infantryman from legio III Gallica. Ideal reconstitution (drawing by Dan Băcueț-Crișan).

Fig. 4. Stegar roman (vexillifer) din legio VII Gemina. Reconstituire ideală (desen Dan Băcueț-Crișan) / Roman standardbearer (vexillifer) from legio VII Gemina. Ideal reconstitution (drawing by Dan Băcueț-Crișan).

Fig. 5. Arcaș roman din cohors I Ituraeorum sagittariorum. Reconstituire ideală (desen Dan Băcueț-Crișan) / Roman archer from cohors I Ituraeorum sagittariorum. Ideal reconstitution (drawing by Dan Băcueț-Crișan).

Fig. 6. Garnitură decorativă pe armură din solzi de bronz (lorica squamata). Foto © D. Deac /  Decorative breastplate on a bronze scale armor (lorica squamata). Photo © D. Deac.

Fig. 7. Reconstituire curea de tip balteus. Dispunerea aplicii ornamentale pe curea și a buterolei de spatha. Foto © D. Deac / Balteus strap reconstitution. Layout of ornamental applique and spatha chap on the belt. Photo © D. Deac.

 Aceasta este ultima parte din seria de VII materiale despre trupele romane din castrele construite în județul Sălaj. Materialele fac parte dintr-un ghid bilingv (română și engleză) conceput de câțiva membri din cadrul Asociației Amicii Muzeului, ghid care conține texte scurte cu rol introductiv/informativ asociate cu propuneri de reconstituiri grafice (color) ale unor tipuri de soldați romani din diversele unități militare detașate în Provincia Dacia Porolissensis.

Ghidul se numește ARMATA ROMANĂ DIN DACIA POROLISSENSIS (CASTRELE DIN JUDEȚUL SĂLAJ). Ghid de prezentare generală/THE ROMAN ARMY OF DACIA POROLISSENSIS (THE ROMAN FORTS OF SĂLAJ COUNTY). Overview guide și a fost publicat în cadrul proiectului Editare și tipărire ghiduri de promovare a patrimoniului antic roman din județul Sălaj derulat de Asociația Amicii Muzeului cu sprijinul financiar al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin programul de finanțare nerambursabilă în anul 2019.

Conceperea unui asemenea ghid se înscrie în seria activităților derulate de Asociația Amicii Muzeului în vederea promovării patrimoniului istoric din Sălaj, ghidul adresându-se tuturor iubitorilor de istorie!

Fig. 8. Imagine cu coperta ghidului.