Buciumi (comuna Buciumi). Este posibil ca unitatea militară care a construit acest castru să fi fost prima cohortă de hispanici, de o mie de oameni, numită cohors I Ulpia Hispanorum milliaria (a nu se confunda cu unitatea din Largiana). Ulterior, în timpul domniei lui Hadrian a fost mutată pe frontiera estică a Daciei Porolissensis la Orheiu Bistriței, fiind înlocuită de cohors II Augusta Nervia Pacensis milliaria, o unitate inițial recrutată dintre triburile britanice, fiind formată din o mie de soldați. Unitatea este cunoscută la Buciumi încă în timpul dinastiei Severilor. O misterioasă cohors I Augusta este atestată pe un fragment de inscripție dar datarea sa este încă dezbătută. Mai mult, descoperiri minore parte din echipamentul militar atestă indivizi și din alte unități.

THE ROMAN ARMY UNITS AND THEIR FORTS IN SĂLAJ COUNTY (IV)

Buciumi (Buciumi commune). It seems that the military unit that built this fort is the first cohort of Spaniards, one thousand men strong, named cohors I Ulpia Hispanorum milliaria (not to be confused with the unit from Largiana). Later during Hadrian`s time, it moves to the eastern frontier of Dacia Porolissensis at Orheiu Bistriței, being replaced by cohors II Augusta Nervia Pacensis milliaria, a unit initially recruited from the British tribes, one thousand strong. The unit is still known at Buciumi under the Severan dynasty. A mysterious cohors I Augusta is attested on a fragmentary inscription but its dating is debated. Further, small finds, part of military equipment, attest individuals from other units.

 Text: D. Deac.

Foto 1. Castrul roman de la Buciumi (foto H. Cociș)/The Roman fort from Buciumi (photo by H. Cociș).

Foto 2. Infanterist roman din cohors II Augusta Nervia Pacensis. Reconstituire ideală (desen D. Băcueț-Crișan)/Roman infantryman from cohors II Augusta Nervia Pacensis. Ideal reconstitution (drawing by D. Băcueț-Crișan).