LARGIANA/Românași (comuna Românași). Numele așezării este Largiana, având o origine latină. Unitatea aflată în garnizoană în acest castru era formată din cinci sute de hispanici, anume cohors I Hispanorum quingenaria. Puțin este cunoscut despre unitate sau despre castru. Alte unități sunt presupuse ca fiind campate în acest castru dar evidențe concrete lipsesc.

THE ROMAN ARMY UNITS AND THEIR FORTS IN SĂLAJ COUNTY (III)

 LARGIANA/Românași (Românași commune). The name of the settlement is Largiana, having a Latin origin. The unit garrisoned in the fort is the five hundred strong unit of the Spaniards, namely cohors I Hispanorum quingenaria. Little is known about the unit or the fort. Other units are presupposed to have garrisoned this fort but concrete evidence is lacking.

Text: D. Deac.

Foto 1. Castrul roman de la Românași (foto H. Cociș)/The roman fort from Românași (photo by H. Cociș).

Foto 2. Plăcuță de identificare (tessera militaris) a unui soldat roman (foto © D. Deac)/ Roman soldier`s dog tag (tessera militaris) (photo © D. Deac).

Foto 3. Infanterist roman din cohors I Hispanorum. Reconstituire ideală (desen D. Băcueț-Crișan)/Roman infantryman from cohors I Hispanorum. Ideal reconstitution (drawing by D. Băcueț-Crișan).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *