Grupurile de reconstituire istorică din cadrul

Asociaţiei Amicii Muzeului – Zalău:

LEGIO VII GEMINA FELIX PIA FIDELIS

Reconstituie o vexilaţie (o cohortă – COH III) din această legiune romană care a staţionat la Porolissum în castrul mare de pe Dealul Pomăt. Prezenţa acestei unităţi militare la Porolissum este atestată de ştampilele tegulare descoperite.

Legiunea a VII-a a fost creată în 10 iunie 68 de către împăratul Galba. În anul 74 Vespasian mută această legiune definitiv în Hispania la Leon (lat. Legio) unde va fi menționată chiar și în sec. V. Apelativul de gemina-în greacă didiuma- (tr. amestecată/înfrățită) vine de la faptul că a fost recreată din două legiuni: a VII Galbiana și I Germanica, devenind a VII-a Gemina. În timpul lui Traian va primi și apelativul de Felix, numele final complet fiind Legio VII Gemina Felix Pia Fidelis.

Septimius Severus ia aproape toate trupele din Dacia pentru a le duce în războaiele din Orient, inclusiv părți din legiunile a XIII-a Gemina și a V-a Macedonica. În locul trupelor de la Porolissum, se aduce o parte din legiunea a VII-a Gemina care, în perioada în care a staționat aici, a recondiționat zone din castru, în principal clădirea comandamentului.

LUPII DACIEI

Este grupul de reconstituire istorică de bărbaţi din cadrul Asociaţiei Amicii Muzeului Zalău, compus din războinici daci şi aliaţii lor germanici (buri) şi celţi. Majoritatea o deţine grupul de daci, aristocraţi (tarabostes, pileati) cu luptători din anturajul lor (comati) şi civili (femei şi copii). Inspirate din reprezentările Columnei lui Traian şi din descoperirile arheologice din zonă, sau din arealul fostei Dacii preromane, echipamentele şi arsenalul războinicilor caută să reprezinte cât mai fidel grupurile etnice care au format, la începutul celui de-al doilea secol al erei noastre, alianţa antiromană creată de ultimul rege al Daciei, Decebal.

MAGNA SARMATIA

Reprezintă grupul de războinici sarmaţi, femei şi bărbaţi, care se sprijină reciproc în luptă. Femeile, arcaşe, pregătesc atacul cu salvele de săgeţi, iar bărbaţii, înarmaţi cu arme specifice sau preluate de la daci, echipaţi cu armuri din piele şi coifuri, participă alături de daci la acţiunile militare comune. Stindardul lor propriu şi numărul îi diferenţiază ca grup distinct în cadrul asociaţiei.

Alături de latura militară a civilizaţiei dacice, germanice şi sarmate sunt reconstituite şi aspecte ale vieţii civile, cotidiene din această zonă: elemente de vestimentaţie civilă, aspecte legate de practice şi credinţe magico-religioase, aspecte de gastronomie.